Bazylika katedralna

Bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku zaliczana jest do najstarszych budowli o charakterze sakralnym w Polsce.

Jest to jeden z najcenniejszych zabytków miasta, który w swoim wnętrzu kryje sarkofag ze szczątkami dwóch władców Polski – Władysława Hermana i jego syna – Bolesława Krzywoustego.

Płocka Bazylika katedralna jest klasycznym przykładem zabytku historycznego sprzed ponad ośmiu wieków, a w wystroju i samej strukturze zauważalna jest ingerencja kolejnych setek lat. We wnętrzu świątyni umieszczone są drzwi płockie – replika drzwi odlanych Magdeburgu na zamówienie ówczesnego biskupa płockiego.

Obok Bazyliki znajduje się odsłonięty w 1994 r. pomnik Papieża Jana Pawła II.

Adres: ul. Mostowa 2, 09-402 Płock

Strona WWW

<<< Powrót do listy atrakcji

 
 

Copyright © 2014 Hotel Herman. All Rights Reserved

Hide
HotelsCombined
4 star hotels in Mazovian