Z dniem 01.10.2022 Hotel Herman zakończył działalność.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom.


On October 1, 2022 Hotel Herman closed its operations.

We sincerely thank all the guests.